Estatutuak


DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEAREN ESTATUTUAK


                                                                                                                                                                                                                               INDARREAN (2015/04/22tik)

I N D I Z E A


I. Títulua .- XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua: Mankomunitatearen eraketa
2. artikulua: Deitura
3. artikulua: Egoitza
4. artikulua: Izaera juridikoa eta ahalmenak
5. artikulua: Antolaketa eta funtzionamendua
6. artikulua: Mankomunitatearen indarraldia

II. Titulua.- MANKOMUNITATEAREN XEDEA

7. artikulua: Mankomunitatearen xedea

III. Titulua.- EGITURA ORGANIKOA

8. artikulua: Egitura organikoa

I Kapitulua.- Gobernu-organoak

   1. Sekzioa.- GOBERNU JUNTA

        9. artikulua: Gobernu Junta
       10. artikulua: Gobernu Juntako kideak izendatzea
       11. artikulua: Gobernu Juntaren eraketa
       12. artikulua: Gobernu Juntak bere eginkizuna uztea
       13. artikulua: Gobernu Juntaren eskumenak

   2. Sekzioa.- LEHENDAKARITZA

       14. artikulua: Izendapena
       15. artikulua: Lehendakari-kargua galtzea
       16. artikulua: Lehendakariaren eskumenak

  3. Sekzioa.- LEHENDAKARIORDETZA

       17. artikulua: Izendapena
       18. artikulua: Kargua galtzea
       19. artikulua: Eskumenak

II Kapitulua.- Gobernu-organoen funtzionamendua

       20. artikulua: Ebazpenak

        1. Sekzioa.- KIDE BAKARREKO ORGANOAK

       21. artikulua: Kide bakarreko organoen erabakiak

         2. Sekzioa.- KIDE ANITZEKO ORGANOAK

            1. Azpisekzioa.- Gobernu Junta

               22. artikulua: Bilkuren araubidea
               23. artikulua: Deialdiak
               24. artikulua: Bertaratuen quoruma
               25. artikulua: Erabakiak hartzea
               26 artikulua: Berdinketa

III Kapitulua.- Informazio Batzordeak

               27. artikulua: Informazio Batzordeak
               28. artikulua: Eskumenak
               29. artikulua: Irizpenak
               30. artikulua: Funtzionamendu-arauak


IV Titulua.- PERTSONALAREN ARAUBIDEA

31. artikulua: Mankomunitatearen zerbitzurako langileak
32. artikulua: Idazkaritza eta kontu-hartzailetza


V. Titulua.- ARAUBIDE EKONOMIKOA

33. artikulua: Araudi aplikagarria
34. artikulua: Baliabide ekonomikoak
35. artikulua: Udal-ekarpenak
36. artikulua: Aurrekontu-eta kontabilitate-araubidea


VI Titulua.- MANKOMUNITATEA HANDIAGOTZEA, BANATZEA ETA DESEGITEA

37. artikulua: Beste udalerri batzuk Mankomunitatean sartzea
38. artikulua: Mankomunitatetik banatzea
39. artikulua: Mankomunitatearen desegitea
40. artikulua: Desegiteko prozedura

VII: Titulua.- ESTATUTUAK ALDATZEA

41. artikulua: Estatutuak aldatzea

XEDAPEN GEHIGARRIAK

AZKEN XEDAPENA

 

ESTATUTUAK BERE OSOTASUNEAN HEMEN.