Birgaitze integratuko eremuak eta eremu narriatuak

Egoitza-eraikin ugari birgaitu beharreko egoeran dituzten udalerriko eremuak dira. Etxebizitza errehabilitazioa babestuak gauzatu ahal izateko helburuarekin izendatzen ditu gune horiek Eusko Jaurlaritzak, udalek hala eskatuta.Gune horietan garatutako jarduketak, jarduketa integratutzat hartuko dira. Gainerako jarduketak, gune horietatik kanpo kokatzen direnak, jarduketa isolatuak izango dira.

Debagoienan Birgaitze Integratuko Eremu (BIE) bezala klasifikatutako guneak dira:

Debagoienan Eremu Narriatu (EN) bezala klasifikatutako guneak dira:

NextGenerationEU